Datorzinātņu maģistranturā aizstāvētie maģistra darbi

 

1994. g.

 

1.

Ilgvars Apinis

(881160419)

Programmatūras izstrādes un uzturēšanas konfigurācijas vadības līdzekļi.

2.

Kalvis Apsitis

(891160254)

Kombinatoriski apsvērumi komandu izvedumā.

3.

Guntis Arnicāns

(861160024)

Atmiņas objektu vadība daudzvalodu interpretatorā.

4.

Iļja Beijins

(881160969)

Kategoriju teorijas pieeja datu bāžu projektēšanā

5.

Vadims Bratkovskis

(924160013)

GRADE/Windows diagrammu redaktoru testēšanas metodika.

6.

Dace Gaigala

(924160046)

Objektu struktūras redaktors.

7 .

Guntis Gavars

(871160081)

Efektīvs sintakses kļūdu labošanas algoritms.

8.

Sandris Greilihs

(881160509)

Regulāru izteiksmju sintēze, izmantojot ģenētiskos algoritmus.

9.

Antra Grepere

(924160057)

 Programmatūras izstrādes un uzturēšanas projekta vadības līdzekļi.

10.

Ansis Kalnačs

(DatZ m 93003)

GRADE un ANSI/IEEE standarti.

11.

Andris Kapickis

(924160068)

GRAPES/4GL salīdzinājums ar citām datu manipulācijas valodām.

12.

Ivars Karlsons

(861160248)

Valodas NATURAL vizualizācija, izmantojot GRADE/WINDOWS līdzekļi

13.

AtisMurāns

(871160182)

Dambretes spēles programma.

14.

Ludis Neiders

(861160394)

Privatizācijas komisijas dokumentu uzskaites sistēma.

15.

Baiba Oliņa

(924160079)

Aptuvenu regularitāšu noteikšana lineāros datos.

16.

Raimonds Rudmanis

(924160080)

Programmu reverstehnika GREA T vidē.

17.

LeoSeļāvo

(861160439)

Programmatūras izstrādes un uzturēšanas darba vadības līdzekļi.

18.

Indra Staško

(881160813)

Valodas COBOL vizualizācija, izmantojot GRADE/WINDOWS līdzekļus.

19.

Ēriks Šneiders

(871160249)

Kļūdu un ieteikumu apstrāde sistēmai GRADE/WINDOWS.

20.

Zigmunds Vainers

(881160868)

Iedzīvotāju reģistrs kā valsts vadības informatīvās sistēmas sastāvdaļa.

21.

Vineta Vente

(924160136)

Izteiksmju izpilde daudzvalodu interpretatorā.

22.

Viesturs Vēzis

(924160147)

Automatizētās apmācības darba vieta.

 

1995. g.

 

1.

Baiba Apine

(891160555)

Projektēšanas gaitā iegūto rezultātu analīze un vizualizācija.

2.

Zane Bičevska

(891160597)

Testēšanas darba vieta

3.

Andis Cirsis

(924160024)

Sistēmu analīzes un projektēšanas līdzekļu salīdzinošā analīze uz konkrēta bāzes

4.

Roberts Franckevičs

(DatZ M 93009)

Bloku meklēšana biosekvencēs.

5.

Dace Gobleja

(881160633)

Efektīvi sanummurējamu funkciju klašu identifikācija dažādās nozīmēs.

6. a

Kārlis Goblej

(881160497)

Eksperimenti regulāras izteiksmes sintēze no piemēra.

7.

Aivars Junga

(891160454)

Paradox 5.0 datu modeļa un ER standarta datu modeļa salīdzinošā analīze.

8.

Laila Niedrīte

(891160118)

Kursa "MS Excel lietpratējiem" saturs un pasniegšana kvalifikācijas celšanas kursos.

9.

Ilze Murāne

(881160677)

Informācijas drošība organizācijā.

10.

Norberts Osītis

(891160566)

Universāls GRADE repozitorijas objektu apskatītājs.

11.

Vanda Reinharde

(881160442)

LANETpārvaldīšanas sistēma.

12.

Ingars Ribners

(DatZ M 93004)

Papildzināšanu izmantošana formulu induktīvajā sintēzē.

13..

Uģis Sarkans

(881160789)

Ierobežotas struktūras termu ātrāpārlase.

14.

Gints Tervits

(891160690)

Ģeometrisku objektu identifikācija.

15.

Roberts Trušinskis

(881160835)

Metafailu apstrāde un analīze grafiskās informācijas vizualizācijai.

16.

Ralfs Unbedahts

(891160724)

Datu spiešanas reālajā laikā algoritmu analīze.

17.

Guna Zvejniece

(924160169)

Bakalaura studiju programmas modelis un realizācija.

 

1996. g.

 

1.

Andra Āriņa

(851160012)

Biosekvenču paterna meklēšanas algoritms

2.

Jana Ceriņa

(891160410)

Reālā laika sistēmu testēšana.

3.

Gatis Gurckis

(891160443)

Spēles rendzju pozīciju analīze un novērtējums ar datora palīdzību.

4.

Jānis Iļjins

(DatZ M 94005)

Datorizēta organizācijas tehnoloģiskā vide.

5.

Jānis Lācis

(DatZ M 93006)

Informācijas drošība publiski pieejamās sistēmās.

6.

Jakovs Ņekričs

(DatZ M 94020)

Attēlu informācijas saspiešanas kvalitātes pētījumi.

7.

Jānis Plūme

(DatZ M 94022)

Rīka GRADE saskare ar citām vidēm.

8.

Raimonds Simanovskis

(DatZ M 94028)

Konsistenta identifikācija ar konfidenci.

9.

Juris Smotrovs

(DatZ M 94030)

Klašu apvienojumu identifikācija.

10.

Andrejs Vasiļjevs

(924160114)

Objektorientētās analīzes līdzekļu vispārinājumi un semantika.

11.

Jūlija Zaiceva

(DatZ M 94001)

Korporatīvo tīklu izveides tehnoloģiju un līdzekļu salīdzinošais apskats.

 

1997. g.

 

1.

Andris Ambainis

(DatZ M 96002)

Varbūtiska un komandufinītā identifikācija.

2.

Dmitrijs Djačenko

(DatZ M94037)

Novell Netware serveru WEB-orientētais monitorings.

3.

Alberts Eiduss

(DatZ M 94002)

Virknes struktūras attēlošana aizstājot apakšvirknes ar kodu.

4.

Dace Grābekle

(DatZ M 94004)

Kvalitātes pārvaldības informācijas sistēmas prasību specifikācija.

5.

Jānis Judrups

(DatZ M 94007)

Lanet tīkla aprakstīšanas sistēma.

6.

Alia Kaļdi

(DatZ M 94009)

Firmas darbības modelēšana ar GRADE BM līdzekļiem.

7.

Ivars Krenklis

(891160500)

Latvijas Valsts arhīva informatīvā sistēma.

8.

Kaspars Leinis

(DatZ M 94015)

Globālās pozicionēšanas sistēmas datu dinamiska attēlošana WWW

9.

Georgs Popelis

(891160623)

Latviešu valoda 32-bitu operētājsistēmās Windows 95 un Windows NT

10.

Katrīna Sataki

(881160666)

Interaktīvas aplikācijas WWW vidē.

11.

Kaspars Sirmais

(891161703)

Sistēma regulāru valodu meklēšanai biosekvencēs.

12.

Valdis Spūlis

(DatZ M 95027)

Bankas investīciju informatīvais nodrošinājums.

13.

Andris Strazdiņš

(891160689)

Periodisko izdevumu tiešsaistes bibliotēka.

14.

Deniss Vorona

(DatZ M 95034)

Aplikāciju ārējās uzvedības testēšana.

 

1998. g.

 

1.

Uldis Anšmits

(DatZ M 96022)

Sadalītās datubāzes un augstas veiktspējas aplikācijas.

2.

Gints Bika

(DatZ M 96023)

Biznesa lietojumprogrammu struktūras grafiskā lietotāja interfeisa izveide.

3.

Ivars Dannebergs

(DatZ M 95037)

Unix sistēmu drošība a/s RKB datoru tīklos.

4.

Māris Jansons

(DatZ M 95010)

Klientservera sistēmu izstrāde ar SOM un VisualAge.

5.

Ģirts Karnītis

(DatZ M 96018)

Objektu analīzes līdzekļi "Reģistru Reģistrā".

6.

Raivis Kivkucāns

(DatZ M 96019)

Algoritms gēnu darbību regulējošu biosekvenču pētīšanai.

7.

Ivo Odītis

(DatZ M 96033)

Metamodeļu izmantošana informatīvo sistēmu izstrādei ISTehnoloģijas vidē.

8.

Kārlis Ogsts

(DatZ M 96034)

LAN detalizētas analīzes rīki.

9.

Līga Rasiņa-Rasa

(DatZ M 96037)

Stundu saraksta automatizētas sastādīšanas modelis.

10.

Iveta Sala

(DatZ M 95025)

Kvantu automāti ar ierobežotu atmiņu.

11.

Mihails Bogdanovs

(DatZ M 96011)

Lielo objektorienēto sistēmu skaņošana.

12.

Iveta Elksne

(DatZ M 96025)

Datorapmācības iespējas bērniem.

13.

Valentīna Šikšņana

(DatZ M 95031)

Darbā iekārtošanas sistēmas datu bāzes reinženierija.

 

1999. g.

 

1.

Aija Andrejeva

(DatZ M 96001)

Informācijas meklēšanas optimizācija Iedzīvotāju reģistrā.

2.

Ivo Ālmanis

(DatZ M 96007)

Oracle Forms koda optimizācija un lietotāja-datora interfeisa uzlabošana.

3.

Gunārs Bergmanis

(DatZ M 96009)

Valodas UML izmantošana informatīvo sistēmu izstrādes projektēšanas fāzē.

4.

Andris Bozis

(DatZ M 97007)

Programmatūras uzturēšanas tehnoloģija SIA Lattelekom.

5.

Edgars Celms

(DatZ M 96013)

Anotāciju valodas grafisku rīku būvei analīze un attīstīšana.

6.

Jānis Džeriņš

(DatZ M 97014)

Jaunas eksperimentālas IP maršrutizācijas un bridžošanas metodes.

7.

Kārlis Freivalds

(DatZ M 97015)

Bāzes algoritmi grafveida diagramu izvietošanai.

8.

Mārtiņš Freivalds

(DatZ M 97016)

Vienvirziena datu pārraides drošības paaugstināšanas metodes

9.

Grinalds Geks

(DatZ M 97017)

Objektorientēto īpašību realizācija un efektivitāte Oracle 8 serverī.

10.

Mārtiņš Gills

(DatZ M 97018)

Neatkarīgā programmu testēšana: problēmas un risinājumi.

11.

Marats Golovkins

(DatZ M 97019)

Kvantu automāti.

12.

Edgars Graumanis

(DatZ M 97051)

DCI projekta vadība.

13.

Anita Kārkliņa

(DatZ M 97023)

Programmatūras licencēšanas sistēma, kas realizē CORBA Licensing Service saskarni.

14.

Sergejs Kondalovs

(DatZ M 97024)

Publisko atslēgu infrastruktūras. Sertifikācijas institūcijas.

15.

Alia Krivicka

(DatZ M 95011)

Bankas vērtspapīru portfeļu pārvaldīšanas sistēma.

16.

Ģirts Linde

(DatZ M 97027)

Objektmodelēšanas valodu semantikas definēšana.

17.

Antra Lukjanska

(DatZ M 96030)

Sacensību metode varbūtisku automātu konstruēšanā.

18.

Oļegs Luksa

(DatZ M 97001)

Poliklīnikas darbības modelēšana.

19.

Māris Nimrods

(DatZ M 95018)

Digitālo karšu apstrāde izmantojot Microstation programmatūru.

20.

Marina Singirska

(DatZ M 97033)

Interneta tehnoloģiju salīdzinājums datubāzu aplikācijās.

21.

Igors Smilgins

(DatZ M 97002)

Sadalītas datu bāzes un to ieviešanas iespējas parfimērijas tirdzniecībā Latvijā.

22.

Māris Sprancis

(DatZ M 97034)

Apdrošināšanas informatīvo sistēmu integrācija

23.

Agnis Stibe

(DatZ M 96040)

Elektroniskā komercija Latvijā.

24.

Atis Straujums

(DatZ M 97035)

Licencēšanas sistēmas realizācija, izmantojot mehāniskās pretkopēšanas aizsardzības metodes.

25.

Kārlis Šulcs

(DatZ M 97036)

Dokumentu testēšana.

26.

Ieva Vilima

(DatZ M 94008)

Baltkom GSM klientu aprūpes un norēķinu sistēmas modelēšana ar GRADE.

21.

Jānis Zuters

(DatZ M 97044)

Stundu saraksta plānošanas procesa datorizācija.

 

2000. g.

 

1.

Ilvars Mizniks

(DatZ M 96031)

Y - taisnstūru meklēšana.

2.

Vitālijs Vickops

(DatZ M 97055)

Elektroniskie norēķini un GSM tehnoloģijas.

3.

Mihails Strusovskis

(DatZ M 95029))

Informācijas sistēmu integrācijas problēma.

4.

Renārs Briks-Dravnieks

(DatZ M 97010)

Finansu ministrijas lokālā datortīkla efektivitātes pētījumi.

5.

Līna Bruzgule

(DatZ 980152)

DNS rēķināšanas sistēma.

6.

Āris Dzērvāns

(DatZ M 97013)

Datu plūsmas Ethernet tīklā. Broadcast un Multicast pakešu analīze.

7.

Jānis Dzērve

(DatZ 980149)

Runas atpazīšanas teorētiskie un algoritmiskie jautājumi.

8.

Jānis Grants

(DatZ 980142)

JSP - Java Server Pages realizācija uz VVebLogic servera. (Darbs angļu valodā).

9.

Juta Graudiņa

(DatZ M 96027)

Microsoft Access izmantošana dalītā daudzlietotāju datu bāzē.

10.

Aivars Grišulis

(DatZ M 95006)

Krāsu vadības sistēma laikrakstā "Diena ".

11.

Andris Jančevskis

(DatZ M 97021)

Lietotāju datu aizsardzība Internet veikalos.

12.

Gatis Kalniņš

(DatZ M 96017)

Valsts meža reģistra koncepcija.

13.

Vita Karnīte

(DatZ 980151)

Programmizstrādes projektu pamatprocesu izstrāde.

14.

Līga Kāša

(DatZ 980160)

AR projektēšanas, izstrādes un dokumentēšanas metodoloģija Oracle izstrādes vidē.

15.

Indra Kozule

(DatZ M 96021)

DNS kriptogrāfija un nulles zināšanu pierādījumi.

16.

Andris Krieķis

(DatZ M 96029)

UML pielietošana universāla datu migrācijas rīka projektēšanā.

17.

Tatjana Lukovņikova     

(DatZ 980158)

Mūsdienu  Server-Side programmēšanas  tehnoloģijas.   (Modern  Server-Side Programming Technologies). (Darbs angļu valodā).

18.

Jānis Mārtužs

(DatZ M 97028)

Lietotāja saskarnes dokumentēšana UML notācijā un GRADE.

19.

Velta Mika

(DatZ M 97029)

Ornamentu kodēšana.

2 0.

Diāna Novika

(DatZ 980172)

Deduktīvās datu bāzes.

2 1.

Anda Rihtere

(DatZ M 96038)

Vienpusējās Tjūringa mašīnas ar ierobežotu pagriezienu skaitu. (Darbs angļu valodā)

22.

Edgars Ruņģis

(DatZ M 97031)

Sistēmu implementācija, izmantojot Oracle Designer formu ģeneratoru.

23.

Mārtiņš Sils

(DatZ M 97032)

Veselības aprūpes nozare Latvijā. Informācijas sistēmu atbalsts.

24.

Vladimirs Skvorcovs       

(DatZ 980183)

Sistēmu analīzes metamodelis un tā pielietojumi. (Darbs angļu valodā).

25.

Irina Smirnova

(DatZ 990216)

Programmatūras izstrādes procesa reinženierija, pārejot uz objektu orientēto metodiku.

26.

Rodions Širjajevs

(DatZ 980137)

Bankas iekšējā datortīkla aizsardzība.

27.

Gunta Šlosberga

(DatZ 980139)

Invariantu metode varbūtisku automātu konstruēšanā. (Darbs angļu valodā).

28.

Andrejs Trasko

(DatZ 980188)

Slimnīcas informatīvā sistēma.

29.

Inguna Trule

(DatZ M 97037)

UML praktiskā lietojuma interaktīvā rokasgrāmata.

30.

Māris Zvirgzdiņš

(DatZ M 97045)

Profesija - datu bāzes administrators.

31.

Andris Ancāns

(DatZ 980140)

Projekta kvalitātes sistēma.

32

Vjačeslavs Čibiss

(DatZ 980150)

Ārējo iekārtu izmantošana dažādās operētājsistēmās.

 

2001. g.

 

1.

Varis Auziņš

(DatZ 990158)

Lotus Notes RS lietotāja rokasgrāmatas izstrāde.

2.

Deniss Borzihs

(DatZ990161)

CORBA un EJB pret DCOM un COM+. (Darbs angļu valodā).

3.

Andrejs Bulavskis

(DatZ990163)

Informācijas sistēmu drošības mērījumu metodikas un to realizācija.

4.

Ivars Grīnbergs

(DatZ M 96016)

Valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju sistēmas 2. līmeņa) atsevišķu prasību analīze un to iespējamie risinājumi.

5.

Kārlis Gutāns

(DatZ 980166)

Ar cauruļvada vai dzelzceļa transportu pārvietoto naftas produktu kustības kontroles informācijas sistēmas apraksts.

6.

Kaspars Ģēģeris

(DatZ990171)

Datu transformācija izmantojot Ms SQL Server 2000.

7.

Ija Haritonova

(DatZ990172)

Informācijas tehnoloģijas skolā (1. - 12. klasē).

8.

Tatjana Jakupenko

(DatZ980165)

Skeneru uzbūves un izvēles jautājumi.

9.

Anita Jansone

(DatZ990174)

Modeļu bāzēta testēšana datu apstrādes sistēmas pārbaudei.

10.

Maksims Jegorovs

(DatZM 97022)

Komponentu bāzēto sistēmu modelēšana.

11.

Aleksejs Jevsejenko

(DatZ 980134)

Datu noliktavas sistēmas izstrādes metodoloģija un tās pielietošana  Valsts ieņēmumu dienesta informācijas sistēmas projektā.

12.

Alberts Kalniņš

(DatZ990131)

Poligrāfijas datorgrafiku profesionālā izglītošana.

13.

Baiba Kaškina

(DatZ 980163)

LATNET maģistrālā tīkla uzbūve, vadība un attīstības iespējas.

14.

 Tatjana Konoševiča       

(DatZ990133)

IT resursu uzskaites datu bāzes projekts.

15.

Anastasija Kravceva      

(DatZ990180)

Objektorientētās tehnoloģijas OracleSi datu bāzē.

16.

 Maksims Kravcevs

(DatZ990181)

Kvantu automāti un Tjuringa mašīnas.

17.

Dāvis Kūlis

(DatZ M 97025)

Loģikas formulu induktīvā sintēze.

18.

 Guntars Liepiņš

(DatZ990182)

Sadarbības partneru sistēmas realizācija ar Lotus Notes līdzekļiem.

19.

 Aleksandrs Naļušņičenko

(DatZ 980155)

Nodokļu deklarēšana ar Internet starpniecību. Latvijas Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas WWW komponentu izveide.

20.

Artūrs Pčolkins

(DatZ990184)

Autonoma aģenta navigācijas iespēju pētījums ANIMA T vidē.

21.

 Gatis Pogulis

(DatZ000019)

Latvijas bibliotēku sistēmas informatizācija.

22.

 Raivis Skadiņš

(DatZ990187)

Objektorientētā analīze un universālā tīkla valoda.

23.

 Gints Stočka

(DatZ 980185)

Integrētas Dzimtsarakstu nodaļas informatīvās sistēmas izstrāde un sasaiste Iedzīvotāju reģistru.

24.

Vadims Tereško

(DatZ990140)

Datu noliktavas finansu nozarē.

25.

Nataļja Usačova

(DatZ990194)

Diplomu pielikumu sagatavošana Latvijas Augstskolu Informatīvajā Sistēmā.

26.

 Santa Valdmane

(DatZ980184)

Objektorientācijas principi lietotāja interfeisa izstrādē.

27.

Armands Valdmanis       

(DatZ980189)

Objektu sadarbība sadalītās aplikācijās.

28.

Oskars Veinbergs

(DatZ990144)

Saskarnes "Cilvēks-Internets " problēmas un risinājumi.

29.

 Vilnis Veips

(DatZ990195)

UML metamodeļa paplašināšanas iespējas.

30

Jurijs Veļikanovs

(DatZ990196)

Trīs līmeņu arhitektūras izmantošanas pamatojumi un iespējamas realizācijas.

31

Vita Vigule

(DatZ990197)

Aktivitātes diagrammu pielietojums lietotāja dokumentācijā.

32.

Maksims Zaharenkovs    

(DatZ990200)

LDA P serveris.

33.

Inga Zariņa

(Skln000003)

Atmiņas daudzums, ko patērē kvantu algoritmi.

34.

Aleksandrs Čudinovs

(DatZ 990126)

Datu apstrāde biznesvadības sistēmās

35

Viktorija Jubele

(DatZ 990175)

Novell Group Wise uzņēmuma informācijas viāes veidošanā.

 

2002. gads

 

 

N

Vārds

Uzvārds

Stud. apl. Nr

Maģistra darbs

Darba vadītājs

Recenzents

1.

Dimitrijs

Aleksašins

DatZ980141

Lotus Notēs R5 1 ietoj umprogrammu uzlabošanas rekomendācijas

Vilnis Liepiņš Dr. dat. A/s "SWH Tehnoloģija" grupas vadītājs

Jānis Zuters M.dat. LU FMF asistents

2.

Linda

Antanāviča

DatZ990121

Biznesa modelēšana lielā uzņēmumā

Audris Kalniņš Dr. h. dat. LU FMF profesors

Jānis Zuters M.dat. LU FMF asistents

3.

Maksims

Belovs

DatZ000002

Jaunākās šifrēšanas tehnoloģijas datortīklos

Guntis Bārzdiņš Dr.dat. LU FMF asoc. profesors

Māris Alberts Dr. mat. LU MII vad. pētn.

4.

Māra

Bergmane

DatZM96008

Biznesa procesu pārbūve ar GRADE

Audris Kalniņš Dr. h. dat. LU FMF profesors

Juris Strods Dr. dat. LU FMF asoc. profesors

5.

Valērijs

Bikovs

DatZ000152

Dažādu modelēšanas līdzekļu izmantošana apdrošināšanas programmatūras izstrādē

Kārlis Podnieks Dr. mat. LU FMF asoc. profesors

Guntis Arnicāns M.dat.

LU FMF lektors

6.

Andris

Birkmanis

DatZ 980168

Lietojumu pakalpojumu sniedzēja darbatelpas līmeņa būve.

Audris Kalniņš Dr. h. dat. LU FMF profesors

Juris Borzovs Dr. h. dat. LU FMF asoc. profesors

7.

Deniss

Bogdanovs

DatZOOOOO-4

Elektroniskais paraksts Latvijas Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmā.

Ēvalds Viļums Dr. inž.

RITI tehnoloģijas direktors

Māris Alberts Dr. mat. LU MII vad. pētn.

8.

Uldis

Bojārs

DatZ980153

CV datu modelēšana semantiskajā tīmeklī, izmantojot Resource Description Framework

Kalvis Apsītis Dr. dat. DataPro apmācības speciālists

Jānis Martinsons Dr. dat. LU MII vad. pētn.

9.

Uldis

Briedis

DatZOOOOI 1

Noliktavas sistēmas

"eSaimnieks"

B2B moduļa izstrāde

Kārlis Podnieks Dr. mat. LU FMF asoc. profesors

Ģirts Karnītis M. dat. LU FMF asistents

10.

Andris

Buhanovskis

DatZ990162

UML diagrammu lietošana Oracle projektēšanas rīkos

Audris Kalniņš Dr. h. dat. LU FMF profesors

Juris Borzovs Dr. h. dat. LU FMF asoc. profesors

11.

Kristīne

Buzinova

DatZ000157

Tipveida Bankas kreditēšanas sistēmas formalizācija

Jānis Bārzdiņš Dr. h. dat. LU FMF profesors

Māris Treimanis Dr. dat. LU FMF asoc. profesors

12.

Jevgeņija

Caļenko

DatZ000144

BTS trauksmes ziņojumu kontroles informatīvā sistēma

Jānis Bičevskis Dr. dat. LU FMF profesors

Edgars Celms M. dat.

LU MII pr. inž.

13.

Deniss

Cmihovs

DatZ000145

Vairāklīmeņu aplikāciju veidošana izmantojot Enterprise Java Beans

Kārlis Podnieks Dr. mat. LU FMF asoc. profesors

Kalvis Apsītis Dr. dat. DataPro apmācības speciālists

14.

Andrejs

Dubrovskis

DatZ000178

Valodu atpazīšana ar divvirzienu galīgu automātu ar kvantu un klasiskiem stāvokļiem

Rūsiņš Mārtiņš Freivalds Dr. h. mat. LU FMF profesors

Juris Vīksna Dr. dat. LU FMF docents

15.

Arina

Gaiko

DatZ990167

GRAPES-BM biznesa procesa realizācija ar UML

standartlīdzekļiem

Audris Kalniņš Dr. h. dat. LU FMF profesors

Juris Strods Dr. dat. LU FMF asoc. profesors

16.

Ainārs

Galvāns

DatZ990169

Funkcionālo testu efektivitāte produkta izstrādē

Anda Ādamsone Dr. mat.

a/s SWH Tehnoloģija

testgrupas vadītāja

Askolds Kālis M. dat. Latvijas Bankas vec. informācijas sistēmu kvalitātes kontrolieris

17.

Zigmunds

Grundmanis

DatZM')7020

Banku elektronisko norēķinu sistēmas

Jānis Bičevskis Dr. dat. LU FMF profesors

Baiba Kaškina M. dat. LATNET Tīklu vadības daļas vadītāja

18.

Ģirts

Īvāns

DatZ00015l

XML tīmekļa servisu sadarbspēja

Kalvis Apsītis Dr. dat. DataPro apmācības speciālists

Andrejs Spektors Dr. fiz. LU MII vadošais pētnieks

19.

Andrejs

Kapišņikovs

DatZ000l79

Hibrīdu intelektuālu sistēmu izmantošanas iespēju pētīšana likumu meklēšanai lēmumu pieņemšanas procesā

Arkādijs Borisovs Dr. h. dat. RTU profesors

Jānis Bārzdiņš Dr. h. dat. LU FMF profesors

20.

Juris

Kareevskis

DatZ990177

Izglītojošu Flash tipa prezentāciju veidošanas vadlīnijas un to pielietojums mācību programmās

Audris Kalniņš Dr. h. dat. LU FMF profesors

Ēvalds Viļums Dr. inž. RITI

tehnoloģijas direktors

21.

Andrejs

Kauliņš

DatZ980162

UML aktivitāšu diagrammu paplašinājums simulācijas vajadzībām

Audris Kalniņš Dr. h. dat. LU FMF profesors

Inga Medvedis M. dat.

LU FMF pr.inž.

22.

Mārtiņš

Klišāns

DatZ000155

Sengenas Informācijas Sistēmas (SIS) ieviešana Latvijā

Edvīns Karnītis Dr. inž. LU docents

Māris Alberts Dr. mat. LU MII vad. pētn.

23.

Sandris

Kļaviņš

DatZ000153

Personāla vadības sistēmas izstrāde uzņēmumam SIA "Berģu Nams"

Kārlis Podnieks Dr. mat. LU FMF asoc. profesors

Aivars Niedrītis M. dat.

LU FMF lektors

24.

Anna

Kostenko

DatZ0000l3

Rindu apstrādes serveris sistēmai Exigen VisiFLOW

Kārlis Podnieks Dr. mat. LU FMF asoc. profesors

Mārtiņš Freivalds M. dat. LATNET pr. inž.

25.

.leknu

Kraveca

DatZ990l79

Studiju un studējošo kredītu piešķiršanas biznesa procesu modelēšana, analīze un pārbīh e

Laila Niedrīte M. dat.

LU FMF lektore

Audris Kalniņš Dr. h. dat. LU FMF profesors

26.

Andrejs

Kravecs

DatZ000169

Uz sadarbību orientētu sistēmu izstrādāšana izmantojot UML, J2EE tehnoloģiju un Together izstrādes vidi.

Audris Kalniņš Dr. h. dat. LU FMF profesors

Inga Medvedis M. dat.

LU FMF pr.inž.

27.

Mārtiņš

Ķemme

DatZ000012

Konfigurācijas pārvaldības metodika programmatūras izstrādē.

Juris Borzovs Dr. h. dat. LU FMF asoc. profesors

Kārlis Podnieks Dr. mat. LU FMF asoc. profesors

28.

Andrejs

Larins

DatZ000170

E-Komercijas aplikāciju izstrāde J2EE platformā

Guntis Bārzdiņš Dr. dat. LU FMF asoc. profesors

Harijs Bondars Dr. fiz. LU FMF docents

29.

Maija

Laksa

DatZ000218

Datu apstrādes sistēmu testēšana Oracle vidē

Juris Borzovs Dr. h. dat. LU FMF asoc. profesors

Jānis Bičevskis Dr. dat. LU FMF profesors

30.

Viktors

Matrosovs

DatZ990183

Programmas lasāmības paaugstināšana ar XML palīdzību

Juris Strods Dr. dat. LU FMF asoc. profesors

Mārtiņš Opmanis M. mat. LU MII pr. inž.

31.

Sergejs

Olefirs

DatZ 980173

Uzņēmuma līmeņa veidošana datu orientētām sistēmām.

Audris Kalniņš Dr. h. dat. LU FMF profesors

Juris Borzovs Dr. h. dat. LU FMF asoc. profesors

32.

Juris

Paegle

DatZ990135

E-tehnoloģiju risinājumi bankas procesu automatizācijā

Māris Treimanis Dr. dat.

asoc. profesors

Mārtiņš Freivalds M. dat. LATNET pr. inž.

33.

Raimonds

Praude

DatZ00016l

Programmas atēlošana ar XML līdzekļiem

Juris Strods Dr. dat. LU FMF asoc. profesors

Kārlis Podnieks Dr. mat. LU FMF asoc. profesors

34.

Jevgeņijs

Rogovs

DatZ000003

Sistēmu atkļūdošanas metožu analīze, salīdzinājums un izmantošanas iespējas

Guntis Arnicāns M. dat.

LU FMF lektors

Mihails Bogdanovs M. dat. RITI asistents

35.

Aleksandrs

Saurovs

DatZ990187

OOHDM tehnoloģijas lietošana Web aplikāciju projektēšanā

Audris Kalniņš Dr. h. dat. LU FMF profesors

Kalvis Apsītis Dr. dat. DataPro apmācības speciālists

36.

Kaspars

Skudrēvics

DatZ 980182

SAN datu glabātuves. Tehnoloģija un risinājumi

Guntis Bārzdiņš Dr. dat. LU FMF

asoc. profesors

Harijs Bondars Dr. fiz. LU FMF Docents

37.

Aleksandrs

Soboļevs

DatZ000182

Pielikumu tehniskais atbalsts ar aspektorientēto programmēšanas tehnoloģiju palīdzību

Mārtiņš Opmanis

M. mat.

LU MII pr. inž.

Jānis Zuters M.dat. LU FMF asistents

38.

Aigars

Staks

DatZO 10237

Informācijas pieprasījuma sistēmas virtuālajās organizācijās

Uldis Sukovskis Dr. inž. RTU

asoc. profesors

Laila Niedrīte M. dat.

LU FMF lektore

39.

Oksana

Sčeguļnaja

DatZ000005

Kvantu skaitļošanas konstrukcijas

Rūsiņš Mārtiņš Freivalds Dr. h. mat. LU FMF profesors

Juris Vīksna Dr. dat. LU FMF docents

40.

Armands

Švītiņš

DatZ990139

IT arhitektūras vieta uzņēmuma arhitektūrā

Mārtiņš Elsts Dr. dat.

SIA Lattelekom Stratēģijas programmu direktors

Edgars Celms M. dat.

LU MII pr. inž.

41.

Ints

Tomsons

DatZ990193

Aģenti kā jaunas sadalītās programmēšanas paradigma

Audris Kalniņš Dr. h. dat. LU FMF profesors

Kārlis Freivalds M. dat. LU MII pr. inž.

42.

Dmitrijs

Usenko

DatZ000008

Heiristiska kopīgo apakšgrafu meklēšana vairākiem grafiem

Juris Vīksna Dr. dat.

LU FMF docents

Paulis Ķikusts Dr. mat. LU FMF asoc. profesors Tel. 7556871

43.

Ēriks

Vientiesis

DatZ000009

Droša Internet servisu nodrošināšana lokālajos tīklos

Guntis Bārzdiņš Dr. dat. LU FMF asoc. profesors

Harijs Bondars Dr. fiz. LU FMF Docents

44.

Ieva

Vītolina

DatZ000190

Bibliotēku un muzeju informācijas resursu digitalizācija

Jānis Bičevskis Dr. dat. LU FMF profesors

Andrejs Spektors Dr. fiz. LU MII vadošais pētnieks

45.

Valdis

Vītoliņš

DatZOOOI88

Procesu definēšana darba plūsmas pārvaldības sistēmās

Audris Kalniņš Dr. h. dat. LU FMF profesors

Guntis Urtāns Dr. dat. EXIGEN GROUP viceprezidents

46.

Juris

Andrejevs

DatZ M 96005

Stereoattēlu analīze ar salīdzināšanas matricu palīdzību

Paulis Ķikusts Dr. mat. LU FMF asoc. profesors

Juris Vīksna Dr. dat. LU FMF docents

47.

Maksims

Arhipovs

DatZ000141

WEB aplikāciju arhitektūra

Audris Kalniņš Dr. h. dat. LU FMF profesors

Kalvis Apsītis Dr.dat. DataPro apmācības speciālists

48.

Oļegs

Baraņņiks

DatZ000148

Datu bāzu vadības sistēmu attīstība un arhitektūras analīze, izmantojot Informix DBYS versiju piemērus

Kārlis Podnieks Dr. mat. LU FMF asoc. profesors

Juris Kronbergs Dr. inž. A/S "DATI" programmēšanas pārvaldnieks

49.

Edijs

Birkenfelds

DatZ990160

LOTUS NOTES R6 jauno iespēju izmantošana lietojumprogrammu izstrādē

Vilnis Liepiņš Dr. dat. A/s "Exigen Latvija" grupas vadītājs

Inga Medvedis M. dat.

LU FMF pr.inž.

50.

Daiga

Koļesņikova

DatZ990132

Metodiskais materiāls datu bāžu programmēšanas valodas LINC lietotājiem

Kārlis Podnieks Dr. mat. LU FMF asoc. profesors

Māris Vītiņš Dr. dat. LU FMF docents

51.

Jeļena

Miropoleca

DatZ 980176

Datu noliktavu izstrāde ORACLE vidē

Kārlis Podnieks Dr. mat. LU FMF

asoc. profesors

Laila Niedrīte M. dat.

LU FMF lektore

52.

Jānis

Norvelis

DatZ M 96032

XML lietošana dokumentu ģenerēšanas sistēmā

Guntis Bārzdiņš Dr.dat. LU FMF asoc. profesors

Kalvis Apsītis Dr. dat. DataPro apmācības speciālists

53.

Andris

Sīlis

DatZ990188

Uzturēšanas procesa uzbūve un ieviešana programmatūras projektos

Guntis Amicāns M.dat.

LU FMF lektors

Juris Borzovs Dr. h. dat. LU FMF asoc. profesors

54.

Ilga

Stalidzāne

DatZ990189

Kvalitātes pārvaldības sistēma IT uzņēmumā

Juris Borzovs Dr. h. dat. LU FMF asoc. profesors

Kārlis Podnieks Dr. mat. LU FMF

asoc. profesors

55.

Aleksandrs

Utkins

DatZ000215

Datoru firmu darbības procesu pilnveidošana ar modelēšanas palīdzību

Kārlis Podnieks Dr. mat. LU FMF asoc. profesors

Audris Kalniņš Dr. h. dat. LU FMF profesors