Vispārīgas ziņas

·         Ar jautājumiem var griezties LU MII maģistrantūras sekretariātā - 411. telpā.

·         E - pasts : secret@latnet.lv , telefons – 6722 4363

·         Tehniski jautājumi - pie administrātora personīgi 404. vai 403. telpā vai pa pastu : Ilvars.Mizniks@lu.lv

·         Maģistrantu goda kodekss

·         Par darbu ar datoriem datorklasē ( 404. telpa )

·         Metodiskie norādījumi, kā noformēt darbu elektroniskās versijas

·         Studentu serviss piedāvā !

·         Maģistru darbi 1994. - 2002. gadi

·         Maģistru darbi 2000. - 2012. gadi