LU DF maģistrantūras studentu ziņojumu dēlis


24.10.2017      2. kursa maģistrantu ievērībai :

1. Pieteikums maģistra darbam jāiesniedz sekretariātā (411. ist.) līdz š.g.17. novembrim uz veidlapas.

Pieteikums jāiesniedz papīra formātā (ar studenta un vadītāja parakstu) un arī jāiesūta elektroniski (Word dokuments, bez parakstiem). uz adresi secret@mii.lu.lv.

Tēma var nebūt precīzi noformulēta, arī anotācijai nav jāsakrīt ar to, kas būs maģistra darbā. Programmas direktors parakstīs pieteikumus pēc tam, kad komisija tos akceptēs;

 

2. Kursa darbu aizstāvēšana notiks 25. un 26. janvārī pl.10:30.

Pieteikties kursa darba aizstāvēšanai, izvēloties datumu, var elektroniski līdz 19.janvārim.

Kursa darba tēma atsevišķi nav jāpiesaka;

 

3. Studentiem, kuri beigs ziemā:

maģistra darbu aizstāvēšana notiks 25.janvārī pl.13:30,

kursa darbu aizstāvēšana (ja tas nav aizstāvēts) – decembra vidū (laiks jāsaskaņo sekretariātā individuāli).

Ar visiem jautājumiem lūdzam griezties sekretariātā.

 

18.09.2013     Precizējam situāciju ar bezvadu internetu:
 
1) Lietotāja vārds studentiem, kas nav MII darbinieki, ir  <stud.apliec.num>@lu.lv
Parole tā pati, ar kuru pieslēdzaties e-studijām un LUISam.
 
2) Informācija par eduroam un instrukcija, kā pieslēgties atrodama http://itserviss.lu.lv/ , tālāk uz „Bezvadu tīkli”
 
3) Ja pieslēgties neizdodas, pārbaudiet, vai ar šo vārdu un paroli Jūs tiekat Luisā. 
Ja tur ir paziņojums, ka jāmaina parole, tad nomainiet to !
 
4) Iespējams, ka vaina ir paroles garumā. Tai jābūt ne garākai par 8 simboliem !
Īsākas paroles strādā. Ja jūsu parole ir garāka, pamēģiniet ievadīt tikai pirmos 8 simbolus.
Ja tas nepalīdz, nomainiet paroli LUISā uz 8 simbolu garu paroli vai īsāku.
 
5) Ja Jums ir Windows 7 vai Windows 8, dati par autentifikāciju var „nesūtīties tālāk” uz serveri.
Tad, konfigurējot eduroam, logā ar WPA2 un TKIP spiežam „Advanced”,
ieliekam ķeksi pie audentifikācijas, ja tā tur nav, un izvēlamies „user authentication”.
 
6) Ja tas viss nepalīdz, varat arī konsultēties pie Ilvara Miznika 403. telpā.
 

3 vietnes, kurās LU studentiem būtu jāieskatās : LUIS , LU DF , E-studijas