LU DF maģistrantūras studentu ziņojumu dēlis


25.09.2018      2. kursa maģistrantu ievērībai :

1. Pieteikums maģistra darbam jāiesniedz sekretariātā (411. ist.) līdz š.g.16. novembrim uz veidlapas.

Pieteikums jāiesniedz papīra formātā (ar studenta un vadītāja parakstu) un arī jāiesūta elektroniski (Word dokuments, bez parakstiem). uz adresi secret@mii.lu.lv.

Tēma var nebūt precīzi noformulēta, arī anotācijai nav jāsakrīt ar to, kas būs maģistra darbā. Programmas direktors parakstīs pieteikumus pēc tam, kad komisija tos akceptēs;

 

2. Kursa darbu aizstāvēšana notiks 24. un 25. janvārī pl.10:30.

Pieteikties kursa darba aizstāvēšanai, izvēloties datumu, var elektroniski līdz 19.janvārim.

Kursa darba tēma atsevišķi nav jāpiesaka;

 

3. Studentiem, kuri beigs ziemā:

maģistra darbu aizstāvēšana notiks 24. janvārī pl.13:30,

kursa darbu aizstāvēšana (ja tas nav aizstāvēts) – decembra vidū (laiks jāsaskaņo sekretariātā individuāli).

Ar visiem jautājumiem lūdzam griezties sekretariātā.

 

25.09.2018     Precizējam situāciju ar bezvadu internetu:
 
1) Jāpieslēdzas klāt WIFI tīklam “eduroam”. Lietotāja vārds studentiem, kas nav MII darbinieki, ir <stud.apliec.num>@lu.lv
Parole tā pati, ar kuru pieslēdzaties e-studijām un LUISam.
 
2) Ja pieslēgties neizdodas, pārbaudiet, vai ar šo vārdu un paroli Jūs tiekat Luisā. 
Ja tur ir paziņojums, ka jāmaina parole, tad nomainiet to !
 
3) Ja jums prasa sertifikātu, atrodiet, kā Jūsu OS var konfigurēt konkrēto WIFI tīklu, ielieniet konfigurācijā un noņemiet ķeksi pie “Validation certificate”
 
4) Pārējie parametri, kas visdrīzāk nebūs jāmaina : protocol : WPA2, authentication : PEAP vai TKIP
 
5) Ja Jums ir Windows 7 vai Windows 8, dati par autentifikāciju var „nesūtīties tālāk” uz serveri.
Tad, konfigurējot eduroam, logā ar WPA2 un TKIP spiežam „Advanced”,
ieliekam ķeksi pie audentifikācijas, ja tā tur nav, un izvēlamies „user authentication”.
 
6) Ja tas viss nepalīdz, varat arī konsultēties pie Ilvara Miznika 403. telpā.
 

3 vietnes, kurās LU studentiem būtu jāieskatās : LUIS , LU DF , E-studijas